من

 این روزها خسته ام از  اشتباهات سریالی!!!

 دارم دنبال خودم می گردم!!

به گمانم به اندازه کافی اشتباه کرده ام!!!

هدفم ..... هدفم.......... چه بود!؟

یادم نمی آید!!!

باید دوباره همت کنم!

اول برای پیدا کردنش...!!!!

و دوم برای دنبال کردنش!!!!

 

/ 1 نظر / 18 بازدید

[قلب]